Volání tísňové linky

Z Metodika ZDrSEM
Přejít na: navigace, hledání

Autor Robert Pleskot

Souhrn

Volání na 155 je často jedinou první pomocí, která má u závažných stavů smysl. Medicína v divočině nemá pro většinu život ohrožujících stavů řešení.

  • Nezavěšuj první
  • Poslouchej a odpovídej
  • Koho nenajdou, nezachrání (kritická místa lokalizace)
  • Kde, co se stalo, mechanismus úrazu, dýchá normálně?


Dramaturgická poznámka

Volání linky 155 není třeba vykládat. Krátká zmínka stačí, zbytek se student naučí při nácviku. Nadbytečná diskuze je vždy o technickém zabezpečení linek, případně pár veselodrsných historek.


Výklad

obsah slidů dole na str 15 a uprostřed na str 20

Jaké číslo volat?

Vždy na 155, pokud selhává technika zkuste 112.

Kdy vlastně voláme 155? Můžeme ve všech třech krocích. V prvním, pokud je mechanismus úrazu zcela jasný a stav pacienta v dané situaci obtížně zjistitelný (kvůli množství pacientů nebo hrozícímu nebezpečí). V druhém, pokud jsou změny v dýchání nebo vědomí. Ve třetím kroku voláme 155, pokud jsme odhalili závažný stav i když (dosud) nejsou změny v dýchání nebo vědomí.

Co říci do telefonu?

Nejprve říci KDE, pak teprve CO. A nikdy NEZAVĚŠUJEME PRVNÍ.

Jak popsat místo?

adresou a popisem přístupu od tabulky s adresou
nevíte-li, kde přesně jste, popisem okolí (dispečer někdy zná a vždy má mapy)
ve městě číslo na sloupech veřejného osvětlení všude? i v Evropě?


Návrh rozhovoru:

- představit se
- říci město, adresu, patro, jaká je na dveřích vizitka, zajistit otevřené dveře, vyslat někoho před dům čekat na sanitku
- jméno (muž x žena, věk, vnímá x nevnímá, mluví x nemluví, co ho/jí bolí … nemusíme říkat diagnózy
- je-li člověk nedýchající, zahajujeme resuscitaci po skončení volání. Je vhodné přepojit na hlasitý odposlech.
- NEZAVĚŠUJ PRVNÍ

Nepřednáším epos, spíše telegram (shrnutí): pohlaví, věk, (jeho jméno), co mu je, kde je. To stačí.

Okamžik vyslání vozu není okamžikem ukončení hovoru, dispečerka předává adresu do systému, záchranáři vybíhají a jedou a rozhovor může stále pokračovat.

Je dobré sdělit zdravotníkům mechanismus úrazu. Ono totiž zní o dost jinak tvrzení:

a)„On tady spadnul a teď tu leží na trávníku.“
b)„On tady spadnul z 6. patra a teď tu leží na trávníku."
c)"Bolelo ho na hrudi a najednou spadnul a teď tu leží na trávníku.“


Po zavolání:

fyzicky otevřít přístupové dveře a něčím je zajistit v otevřené poloze.
kontrolovat zraněného/nemocného. Volám-li sanitku, když člověk ještě dýchá a pak přestane, je dobré sanitku volat znovu s novými informacemi.

Podklad pro dotazy studentů

155 - v současnosti volat jako první volbu, pokud neselhává technika

nedochází ke zdržením jako v případě volání 112 (přepojování, vykládání téhož)
zdravotničtí profesionálové, někde Vás mohou i nadále instruovat, v případě nejistoty o volání poradí

112 - volat při nedostupné Vaší síti, nebo při jazykových problémech

má vysokou technickou podporu, v případě přetížené, nebo špatně dostupné sítě, může dojít k neprůchodnosti všech volání vyjma volání na 112
operátorky hasičů, delší doba čekání
funguje bez kreditu, SIM karty a při zamčené klávesnici
linka pro cizince, u nás pouze přepojuje na 155, je možné, že všechno „odvyprávíte“ a přepojí Vás na 155, kde budete všechny podrobnosti vykládat znovu

112 může v nouzi zaměřit mobilní telefon ( od ± 200 m ve městě až k 11 km v terénu).Pokud nevím, kde jsem, volám 155 i v tomto případě. Vyšlou záchranku do oblasti a vyzvou nás k zavolání 112, kteří nás lokalizují (signál mobilního telefonu) a zpřesní trasu sanitky.

Více o technice lokalizace na mobilmania.cz

Nerudné dispečerky?

asi třetina rozhovorů na tísňových linkách jsou tzv. "krátké hovory". Je to nejčastěji jednovětá výzva k oralnímu sexu s vulgárním oslovením dispečerky. „Vy*** mi, ty p***!“

GPS navigace lze rovněž použít při určování místa. Jen některé dispečinky najdou místo dle souřadnic, je potřeba se dohodnout s dispečerem. Zatím se spíše osvědčuje popis místa.

Metodická část

Nemá smysl vykládat tuto kapitolu rozvláčně, v kurzu na ní dáváme cca 5 minut, zbytek zabere diskuse, která se opakovaně vrací. Důraz je nutno dát na nácvik, rozhodující je profesionálnost "dispečera"

  • lektor, který hraje dispečera, musí znát alespoň přepisy hovorů, ideální je absolvování kurzu TANR pražské ZZS
  • formální představení (Zdravotnická Záchranná Služba, tísňová linka, dobrý den)
  • správně pokládané dotazy (kde se nacházíte? co vidíte? takže je to ulice u ...? co se stalo? dívá se na Vás? dýchá? zdvihá se mu pravidelně hrudník? řekněte mi až se nadechne?
  • během hovoru záměrně neudržujeme oční kontakt a přijímáme a komentujeme informace jen sdělené "po telefonu"
  • pokud nechcete poskytovat informace při opakovaném volání (zachránce začíná resuscitovat), řekněte účastníkovi "vybil se Ti mobil"


Vždy nechte účastníky v úvodních simulacích prožít zadání špatné adresy a neumožnění přístupu


Rozhovor s Ondřejem Fraňkem, šéfem pražského dispečinkuNahrávky TANR na lince 155

http://www.ppomoc.cz/nahravky-155/ Nahrávky vznikaly ve studiu, ale operátorky jsou skutečné operátorky ze záchranky, aktéři jsou najatí herci, doplněné efekty.  2024 - nefunguje nahrávka!!!!

Přepisy hovorů

Poslední výstřel

Volej 155 a nezavěšuj první


Autor Robert Pleskot