Co zde naleznete

Z Metodika ZDrSEM
Přejít na: navigace, hledání

Stránky metodika.zdrsem.cz (nebo jejich pdf přetisk) jsou manuálem výuky první pomoci zážitkovou metodou. Jsou určeny člověku, který první pomoc v základech zná, prošel kurzem první pomoci a je odhodlán první pomoc učit. Nepředpokládáme žádné odborné znalosti, všeobecné vzdělání přibližně na úrovni maturity. Dále jsou stránky určeny zdravotníkům, kteří chtějí podat odborná témata srozumitelně.

Lektor první pomoci potřebuje vědět co učit a také jak to učit. Obsah stránek vychází ze zkušeností lektorů projektu ZDrSEM a vyjadřuje přesvědčení podložené dlouholetou praxí: První pomoc naučíte jen při použití zážitkových metod. Studium stránek předpokládá souběžný trénink v zážitkových metodách pod vedením mentora se zkušeností jak zážitkové výuky, tak i urgentní medicíny. Nabízíme stáže kurz pro začínající lektory první pomoci

ZDrSEM je systém zdravotních seminářů první pomoci. Jsme skupina lékařů, záchranářů, pracovníků IZS a lektorů věnujících se rozvoji metodiky výuky. Pořádáme kurzy po celé České republice. Naše přesvědčení je, že výuka první pomoci musí používat zážitkové metody pro zapojení emocí a zkušenosti pro motivaci a zvýšení sebedůvěry.

Principy zážitkové pedagogiky rozvíjí Prázdninová škola Lipnice přes třicet let, projekt ZDrSEM zde vznikl jako zážitkový seminář první pomoci v roce 1996. Od roku 2013 funguje ZDrSEM jako samostatná organizace. Přes dvacet let se snažíme vytvořit novou metodiku výuky - správnou, motivující a přenosnou. Čerpáme inspiraci ze zdravotnické praxe, zážitkové pedagogiky, kvalitních kurzů dostupných ve světě. V roce 1996 nás oslovil přístup organizace Wilderness Medical Associates. Naše zkušenosti sdílíme se všemi, kteří se v oblasti výuky první pomoci angažují.Jednou ročne pořádáme konferenci o výuce první pomoci zážitkem (www.konference-zdrsem.cz)

V textu se odkazujeme na skripta První pomoc zážitkem Kolektiv ZDrSEM, Karel Štěpánek, Robert Pleskot.C Press 2014. Tato skripta mají za sebou dlouhodobý vývoj, neustále je upravujeme. (interně desáté vydání). Skripta jsou pracovním materiálem pro účastníky kurzu první pomoci.

Jsme přesvědčeni, že první pomoc nelze naučit z textu a doporučujeme každému, kdo nemá praktické zkušenosti, aby navštívil dobrý kurz a dovednosti tam získané pravidelně obnovoval. Přečtením skript nebo těchto stránek nelze získat trénink. První pomoc se dělá rukama nikoliv hlavou.

 

Za autorský kolektiv: MUDr.Robert Pleskot - odborný garant projektu ZDrSEM www.zdrsem.cz a hlavní editor stránek

 

První verze těchto stránek v roce 2012 byla podpořena projektem "Klíče pro život"

RTENOTITLE

Pozor BETAVERZE !!! Tento server je ve zkušebním provozu a všechny texty vyžadují korekturu, která kontinuálně probíhá. Autoři nepřijímají zodpovědnost za užití těchto textů jinak než v interním vzdělávání s odborným lektorem z oblasti urgentní medicíny.