Uživatel:DRobert

Z Metodika ZDrSEM
Přejít na: navigace, hledání

Robert Pleskot , MUDr .

Telefon, mobil, e-mail.....606 605 776, pleskot@vida.cz. lékař, lektor, masér

odborný garant a spoluzakladatel projektu ZDrSEM - výuka první pomoci zážitkem www.zdrsem.cz

Oborová specializace: ARO (resuscitace)

Odborný asistent 1.LF UK Praha

Nemocnice Záchranné služby Malvazinky Praha 1991-1995

Wilderness First Aid Responder (Belgie) 1997

Psychoterapeutický výcvik 1992-7

Instruktor Prázdninové školy Lipnice - OB ČR a Outward Bound - Česká Cesta 1991 - dosud

Integrativní masáž (Rakousko) 1997-8

Thajská tradiční léčebná masáž (Thajsko) 1999, 2002,2005- http://www.thaimassage.cz

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy 2004-dosud

Hlavní oblasti zájmu:

Problémově orientovaná výuka, zážitková výuka
První pomoc mimo dosah lékařské péče
Léčba bolesti, psychoterapie, práce s tělem, thajská masáž, fyzioterapie

Hlavní mojí snahou jako lékaře i učitele je zapojit pacienta či studenta do procesu změny. Zážitek považuji za zásadní prostředek sebeuvědomění; formu terapie i výuky.

Uživatel:DRobert/Pískoviště