Celotělové křeče

Z Metodika ZDrSEM
Přejít na: navigace, hledání

Autoři Robert Pleskot, Barbara Nižnanská

Metodika

Cíl tématu

Účastník odchází s vědomím, že celotělové křeče nejsou jen epilepsie. Při spatření křečujícího člověka si dá pozor na vlastní bezpečnost (zejména nedobře větrané prostory - podezření na otravu oxidem uhelnatým), během křečí pouze odstraní nebezpečné předměty v okolí a po skončení křečí vždy zkontroluje dýchání.

Metodika a dramaturgie

Celotělové křeče jsou okrajové téma druhého kroku – jedná se o jednu z poruch vědomí. Kromě velkého úrazu je to však nejvíce stresující zdravotní událost pro laické oči. Studenti, kteří celotělové křeče nikdy neviděli, nebudou chápat o čem přednášíme. Je vhodné použít video, úvodní simulaci nebo ještě lépe obětavou hereckou demonstraci lektora. Pozor aby se při vyvracení mýtů nezamlžil základní postup. Okamžitě zpochybňujte rovnici "křeče automaticky znamenají epilepsii".

Jasně zdůrazněte že nejde o křeč v lýtku. Ptejte se studentů, kdo celotělové křeče viděl, jak dlouho trvaly, jak se při tom pozorovatel cítil.

Ideální je použít videa nebo demonstraci křečujícím lektorem.

Možná videa:

http://www.youtube.com/watch?v=FayZEtZShBc&feature=related - skutečné,nepostihující celé tělo, dítě
http://www.youtube.com/watch?v=rTWGEfHrWNE - skutečné, mladík, po ukončení přetrvává porucha vědomí s mírným zapadáním jazyka (chrápání)

Pouštějte raději bez zvuku, v komentáři upozorněte, že mohou vypadat i jinak. Křeče na videích jsou epileptické - trvají dlouho, křeče při snížené hladině cukru a zvláště při zástavě jsou krátké.

Chceme-li začít mikrosimulací 1:1, je nutné při zadávání simulantům realisticky ukázat jak křeče vypadají.

Výklad začínáme otázkami:

  • Co jste viděli?
  • Co jste dělali? → píšeme na flip jen to co je správně a tak, aby nám to vycházelo do struktury, kterou na flipu chceme a zároveň vyvracíme mýty.

Běžná (a pochopitelná) laická reakce je vyvíjet mohutnou aktivitu při křečích a s nezájmem se odvrátit od nudně ležícího bezvědomého. Proto správný přístup "při křečích nic a po křečích ryc" není snadno nacvičitelný.

Diskuze se vždy převede na epilepsii (nejčastější křečový stav). Pokud toto téma nechceme probírat až v další části kurzu, je nutné po výkladu o epilepsii opět zdůraznit i jiné příčiny křečí. Febrilní křeče u dětí jsou dalším tématem, které nám tuto kapitolu zamlží a protáhne.

Interaktivní prvky/nácviky/simulace

Celotělové křeče zařazujeme do pokročilějších simulací v druhé části kurzu. Každý účastník by měl vidět kolaps s krátkými křečemi a gaspingem.

Pasti

Přílišné soustředění se na spouštěče epileptických záchvatů, případně rozebírání zkušeností účastníků s epileptickými záchvaty - ztráta fokusu na "není to jen epilepsie".

Obsah

Osnova výkladu

  • o čem mluvíme - jak to vypadá
  • příčiny s důrazem na vlastní bezpečnost a křeče při zástavě
  • první pomoc při záchvatu (včetně toho, co NEdělat)
  • první pomoc po záchvatu
  • shrnutí (pozor na otravu, při křečích jen chraň hlavu, po křečích kontroluj dýchání, většinou volej 155

Výklad pro studenty

V tomto případě nás zajímají celotělové křeče, ne křeč v lýtku. Celotělové křeče můžou být způsobeny řadou příčin, např. epilepsie, zástava srdce, přehřátí (z horečky hlavně u dětí), úder elektrickým proudem, otravy... Vždy jde o výraznou poruchu funkce mozku, během křečí pacient většinou nevnímá okolí a událost si nepamatuje.

Některé příčiny ohrožují i zachránce a okolí - 1. krok - bezpečnost! Jedná se především o zplodiny hoření a elektrický proud.

Začátkem křečí bývá skoro vždy pád. Pokud se nám podaří pacienta zbrzdit v pádu či ho při pádu nasměrovat tak, aby si ochránil hlavu, je to skvělé, ale nesnažme se ho udržet ve stoje či zachytit a držet, strhne nás s sebou. Většinou však přicházíme až k člověku na zemi. Chraňte hlavně hlavu, pokud to lze dáme pryč všechno o co by se mohl/a poranit a zárověň dáváme pozor na sebe, abychom nedostali ránu. Nikdy nebudeme pod hlavu, kterou se snažíme chránit, strkat nechráněné ruce ani nohy, pokud nemáme hodně pevné boty. Křečující má v tu chvíli velkou sílu a rozmlátil by nám je. Podložení hlavy textilem, kabelkou je možné, ale nezapomeňte "polštářek do rakve" ihned po křečích odstranit.

Podívejte se na hodinky, odhad délky křečí bez nich je téměř nemožný. Většina křečí trvá krátkou dobu. Průměrný epileptický záchvat celotělových křečí má okolo 70 sekund, ale může mít od 4 sekund do více než 5 minut. Během křečí většinou nestihneme dělat téměř nic, ochrana hlavy je úplně dostatečná pomoc.

Zvláště po krátkých křečích (několika záškubech) je potřeba ihned kontrolovat vědomí a dýchání. Je možné, že křeče byly vyvolány zástavou srdce. Když se neprobere a nedýchá normálně – volání 155 a resuscitace.

Když se člověk probírá z křečí, bude ze začátku zmatený a bude unavený, křeče jsou fyzicky velmi náročná činnost. Po půlminutovém ujištění o normálním dýchání dáme člověka na bok - je riziko, že bude zvracet a může krvácet (pokousané tváře nebo jazyk).

Zkontrolujte hlavu, zda nedošlo k poranění při pádu.

Naprosté většině křečujících je vhodné zavolat záchrannou službu - nevíme, čím byl záchvat vyvolán. Pacient může po probrání tvrdit, že je v pořádku a nechce záchranku. Záchranku není nutné volat pouze v případě, že:

- víte, že jde o někoho z rodiny nebo o kamaráda, který má epilepsii
- záchvat proběhl obvyklým způsobem
- postižený je při plném vědomí, nezmatený

Jinak vždy voláme, zásadní je kontrola po záchvatu - stav dýchání a vědomí.

Nejčastější mýty- nutno vyvrátit a vymýtit:

strkání věcí mezi zuby – mezi zuby se nikdy nic nepokoušíme strčit. Je to častou příčinou poranění úst a zubů, v křeči je zaťatý každý sval a žvýkací jsou velmi silné. Není k tomu žádný důvod! Pacient při křečích tak jako tak nedýchá. Jazyk si sice může pokousat a je to docela časté, ale tím, že mu vyrazíme zuby, tomu nezabráníme, a navíc se potom může dusit vlastní krví.
zalehávání – opět není to k ničemu dobré a jediné co tím lze dosáhnout je ublížení křečujícímu, sobě a nejpravděpodobněji oběma. Člověk v křečích má velkou sílu a může sám sobě při pokusu o znehybnění snadno zlomit kost.

Shrnutí

Časté lstivé otázky studentů

Proč můžou být křeče u zástavy srdce? Mozek v nedostatku kyslíku nebo glukózy vyšle pár zmatených signálů. Mnoho srdečních zástav a cukrovkářů s nízkou hladinou cukru je považováno za epileptiky

Jak dlouho křeče trvají? Většina křečí trvá pouze desítky vteřin (cca 30s). Svaly při křeči (epileptickém záchvatu) spotřebují kyslík a křeče přestanou. Většinou úplně, méně často po nádechu záchvat pokračuje.

Co cítí člověk v křeči Při celotělové křeči je člověk v bezvědomí a necítí pravděpodobně nic, po záchvatu si na nic nepamatuje. Lidé sledující křeče mají pocit, že křečující "trpí" - to je ale dáno podobností nekoordinovaných pohybů při velké bolesti či stresu.

Co je epilepsie? Epilepsie je souborné označení pro poruchy mozku projevující se opakovanými záchvaty křečí. Může být vrozená tzv. primární nebo získaná tzv. sekundární. Příčiny získané epilepsie jsou nejčastěji úrazy, nádory, cévní poruchy a infekce. Pozor existuje i nezáchvatová forma epilepsie, kdy (nejčastěji) dítě se prostě někam zakouká a naprosto netuší „která bije“ – vůbec nic si z toho okamžiku nepamatuje. S takovým dítětem je třeba navštívit lékaře. Vím-li, že jde o epileptika, doba od posledního záchvatu zhruba odpovídá obvyklé frekvenci, záchvat netrval netypicky dlouho a člověk je v dobrém stavu vědomí → nemusím volat lékaře.

Co jsou to febrilní křeče? Jsou to celotělové křeče vyprovokované horečkou (tělesná teplota nad 38st.C., ale čím vyšší,tím pravděpodobnější křeče jsou). Vyskytují se jen u malých dětí (věk výskytu 3 měsíce až 5 let, ale nejčastěji 6-36 měsíc. Postihují 2-8% dětské populace. Nebezpečí těchto křečí je v bezvědomí nebo poruše dýchání, která může někdy následovat, proto je třeba jako u každých křečí po jejich odeznění kontrolovat dýchání a vědomí a stav dítěte. Pokud se jedná o první záchvat, vždy voláme 155, pak se řídíme radami ošetřujícího lékaře.

Které otravy způsobují křeče? Skoro všechny, velmi častý je alkohol. Zvláště nebezpečný je kysličník/oxid uhelnatý (produkt každého hoření), který je bez barvy i zápachu, a jehož přítomnost ohrožuje i zachránce. Proto vždy při poskytování první pomoci ve špatně větrané místnosti, kde je jakýkoli zdroj hoření (nejčastěji se jedná o koupelny a karmy), nejdříve vyvětráme, zavoláme 155 a situaci řešíme s maximální opatrností. Nebezpečnost pro zachránce je závislá na koncentraci oxidu uhelnatého ve vzduchu, což ovšem nemáme moc šanci zjistit.Víc o tomto tématu v kapitole otravy.

Co to je “aura”? Je to zvláštní pocit, který epileptici cítí před záchvatem (různě vnímané šimrání v podbřišku, může někam vystřelovat, může to být i bolest hlavy.. Různé příznaky). Někdy to trvá krátce a přechází rychle do záchvatu, někdy to může trvat tak dlouho, že epileptik např. Stihne upozornit okolí, že bude mít záchvat.

Co je křeč v jednom svalu? Obvykle se jedná o křeče v lýtkách, protože:

lýtko je velký periferní sval, intenzivně pracující
velká vzdálenost od srdce způsobuje jeho špatné prokrvení, čímž dochází k nashromáždění odpadních látek → křeč
nejlépe je lýtko protáhnout, a to razantně!

V případě, že se jedná o křeč jinde než v lýtkách:

jde o těžké přetížení a vyčerpání svalu (příklad křečí v rukou u horolezců, chodidla u plavců)
důvodem může být také nedostatek magnesia
PP je odpočinek, důležitá je prevence pokud se to jednou objeví (můžete zkusit doplňkové tablety a dobré je před zátěží sníst nějaký rychlý cukr, např. salko/hroznový cukr...)

 

Rozšiřující obsah pro lektory

Přehled příčin celotělových křečí je nesmírně rozsáhlý, v podstatě všechny příčiny poruch vědomí mohou vyvolat v určité fázi křeče (snad jediná výjimka je podchlazení). Základem je odhalit otravu ohrožující zachránce, poranění hlavy a možnost snížené hladiny cukru v krvi. Více viz Porucha vědomí.

Febrilní křeče zdroj: http://www.miminet.cz/clanky.php?id_rubriky=6&id_clanek=146

Ve většině případů epilepsie není pacient po záchvatu ohrožen na životě. Proto je volání 155 u známé epilepsie sporné. Předpokladem je vždy úplné obnovení vědomí. Ve výkladu je možné zmínit rizikové okolnosti (viz níže), ale není vhodné zanechat dojem "když záchvat trvá dvě minuty, volat na 155 je zbytečné". Zavolaná záchranná zdravotnická služba vyjíždí ke všem křečím. Doporučení serveru epilepsie.cz:

Lékaře rozhodně volejte i u známého epileptika, pokud:
záchvat trvádéle než 5 minut (do této doby se nepočítá fáze spánku po záchvatu)
se druhý záchvat objeví s odstupem méně než jedné hodiny od prvního
po záchvatu přetrvává zmatenost
se postižený při záchvatu zranil nebo se necítí dobře

 

Co je epilepsie? Jednoduché vysvětlení pro laiky, základní informace: http://www.zbynekmlcoch.cz/info/neurologie/co_je_to_epilepsie_jednoduche_vysvetleni_pro_laiky_zakladni_informace.html

Co je epilepsie, jak funguje mozek, základy anatomie: http://www.zbynekmlcoch.cz/info/neurologie/co_je_to_epilepsie_jak_funguje_mozek_zaklady_anatomie.html

Jak může vypadat epileptický záchvat?

Velmi různě. Zahledění vs velký záchvat tonicko-klonických křečí, kdy se pacient zhroutí na zem a klepe se, jsou jen dva z mnoha typů záchvatu. Záchvaty se dělí na parciální (fokální) a generalizované, což se vztahuje k tomu, zda záchvat vychází z jedné části mozku a zbytek funguje "normálně", nebo zda je mozek zavzat "celý".

Některé (parciální) záchvaty mohou vypadat i tak, že pacient začně hodně polykat, slinit, pořád si upravuje šaty nebo třeba mrká - projevy jsou opravdu velmi individuální a různé. Při parciálních záchvatech může a nemusí nastat porucha vědomí - pacient si to tedy může pamatovat. Při generalizovaných záchvatech je v drtivé většině vědomí vypnuté a k zápisu do paměti nedochází.

Víc zde: https://www.homolka.cz/nase-oddeleni/11635-specializovana-centra/11635-centrum-pro-epilepsii/11856-pro-pacienty/11858-typy-epileptickych-zachvatu

Staré názvy epilepsie - padoucnice, padoucí nemoc

 

Rescue medikace pro epileptické záchvaty:

Rektální diazepam: Diazepam desitin rectal tube, benzodiazepin pro aplikaci při záchvatu per rectum. Existuje pro děti i dospělé.

firemní název: Buccolam 
účinná látka: Midazolam (benzodiazepin, ze stejné skupiny jak diazepam, ale rychleji se odbourá, tedy zmizí). 
komu se předepisuje: dětem (0,5 roku až 18 let) s epileptickými záchvaty jako nouzový "rescue" lék podávaný při záchvatu pro jeho ukončení
Jak to vypadá a kam se to dává: jsou to tenké stříkačky BEZ JEHLY, které se při záchvatu aplikují MEZI ZUBY A TVÁŘ (ne do pusy "za zuby, tomu se chceme vyhnout...). 
Jsou čtyři barevně odlišené verze, v každé je jiná síla léku, přiřazené k věkovému rozpětí. 
 
Každý, kdo má Buccolam předepsaný, má mít informaci od lékaře, po kolika minutách záchvatu se má buccolam podat. 
Stejně tak by měl mít informaci, do kolika minut by měl záchvat přejít, případně po kolika minutách trvání záchvatu má volat ZZS. 
Pro dospělé zatím nic takového registrovaného dle aktuálních informací není, nicméně lékař jim to může předepsat ve výjimečných případech, pokud aplikace rektálního diazepamu není možná nebo dostatečně účinná. 
 
Video (anglicky, tvrdí se tam, že se má podávat v páté minutě záchvatu, což jsem nikde jinde nedohledala, ale je tam dobře vidět jak to vypadá a jak se to podává: https://www.youtube.com/watch?v=nVKejKrMk84
Odborný článek o léčbě epilepsie, o buccolamu najdete informaci na třetí stránce uprostřed:https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2021/03/02.pdf

HISTORKY k výkladu

  • „Mrtvé kočky v předsíni“

Záchranka přijede pro kluka (tak 20 let) v křečích. V bytě je také jeho maminka, trošku podivínská paní v noční košili. Sanitka už je na odjezdu, když si uvědomí, že v předsíni viděli mrtvé kočky. Šlo o otravu CO z karmy, i ta žena již byla přiotrávená.

  • Pokémoni

Citace z magazínu Pátek Lidových novin (28.12.2007, str.17): Před devíti lety ostatně vyvolal v Japonsku populární televizní pořad o kapesních příšerkách (Pokémoni) epileptické záchvaty u 685 osob, převážně dětí. Záchvaty se dostavily, když jedna z kreslených postaviček začala rychle pálit červené střely ze samopalu, takže z televize vycházely intenzivní záblesky. Podle britských údajů je riziko vyvolání záchvatu při sledování televize asi jeden případ na tři miliony diváků, ale u dětí ve věku sedmi až devatenácti let je výskyt této fotosenzitivní epilepsie pětkrát vyšší. Podle směrnic Americké pediatrické akademie by se proto děti mladší dvou let neměly na televizi dívat vůbec.

Podle ústního doplnění (možná mýtus) se událost zmínila ve večerním zpravodajství, včetně ukázky pořadu. Epileptický záchvat dostalo 60 dospělých --DRobert 24. 11. 2009, 06:21 (UTC)

  • Epilepsie na stavbě

MUDr. Jiří Knor - ZZS hl.m. Prahy

Představme si hrubou stavbu rodinného domu s majitelem, který dostal záchvat, a skupinu stavebních dělníků, kteří jsou svědky události. Všichni v montérkách, prší, na stavbě bláto. Co bleskne zachráncům - laikům hlavou? Mají dobrou vůli pomoci. První myšlenka je potlačit křeče. Tři silní chlapi tedy zalehnou křečujícího muže tak, že kosti praskají, a navíc se po odeznění záchvatu nemůže nadechnout. Druhá myšlenka je předejít pokousání - a čtvrtý zachránce chce také pomoci. Po ruce je násada lopaty, která se však do úst, zejména u křečujícího člověka, vejde dost obtížně…

Při příjezdu výjezdové skupiny záchranné služby na místo události jsou zachránci sice unaveni, ale s pocitem, že pomohli zachránit lidský život. Pacient není směrován na neurologické oddělení, jak bývá při této diagnóze obvyklé, ale jeho stav vyžaduje především traumatologické ošetření. Ke stomatologovi na protetiku bude docházet ještě dlouho.

Popsaný případ je velmi poučný, i když jako úraz při domácím kutilství ho lze hodnotit až po poskytnutí "první pomoci". Epilepsie je velmi nepříjemná choroba. Laik, který poprvé vidí záchvat typu grand mal, je vždy zaskočen a často reaguje naprosto neadekvátně. Poskytnutá "první pomoc" takovým zachráncem pak sama může vést k závažným komplikacím. Situace vypadá dramaticky, postižený se náhle v bezvědomí, často s neartikulovaným výkřikem zhroutí k zemi, má generalizované křeče, často v důsledku bezdeší promodrá, může mít pokousaný jazyk, může být pomočen, často si při pádu způsobí tržnou ránu hlavy. V lepším případě - a to v drtivé většině těchto stavů - křeče spontánně odezní, pacient se během chvilky začne probouzet do zmatenosti, a v této fázi je většinou zastižen výjezdovou skupinou záchranné služby.

 


    Autoři Robert Pleskot, Barbara Nižnanská