Tři kroky - obecný postup první pomoci

Z Metodika ZDrSEM
Přejít na: navigace, hledání

Metodika

Cíl výkladu

Účastník pochopí výhodu jednoduchého a univerzálního systému postupu. Ví, jaké tři fáze postup má a čím jsou ohraničené.

Metodika a dramaturgie přednášky:

Tři kroky jako postup je velmi krátké představení systému Tří kroků, většinou v délce cca 5 minut. Logicky je na samém začátku kurzu, před přednáškou specializující se na první krok. Tuto mikropřednášku zařazujeme na téměř všech kurzech, i na těch krátkých. Pokud na kurzu budeme se systémem “tři kroky” pracovat, je na místě na začátku tento systém stručně představit jako celek, “odzoomovaně”. V dávných dobách jsme rovnou začínali s detailními přednáškami o jednotlivých krocích a lidé ztráceli přehled a nevěděli, k čemu vlastně systém je.Neustále mějte na mysli, že zde není důležitý detail, ale celek.

Stejně důležité jako názvy a obsah jednotlivých kroků jsou i přechody mezi nimi.

Interaktivní prvky/nácviky/simulace

Pokud je to možné, měl by výklad navazovat na úvodní simulaci, demonstraci nebo alespoň video, kterým téma první pomoci uvedeme. Cílem takového úvodu je zvýšení motivace účastníků ale i pochopení problému poskytování první pomoci (emoce, stres, strach...). Tím se zvýrazní potřeba jednoduché pomůcky - postupu tří kroků.

Pasti

Velmi častou chybou je, že lektor při představování jednotlivých kroků začne rovnou s výkladem obsahu prvního kroku. Jakmile se při tom přistihnete, snažte se co nejdříve opustit téma prvního kroku a zopakujte postup jako celek.

Obsah

Osnova výkladu

 • Proč vůbec nějaký systém
 • Představení celého postupu
 • Jednotlivé kroky a přechody
 • Otázky
 • Shrnutí

Výklad pro studenty

V situaci, kdy je někdo zraněný či vážně nemocný a možná jde i o život, je každý z nás v obrovském stresu. Pod tlakem máme tendenci jednat zkratkovitě a chybovat. Proto je potřebné mít jednoduchý systém, který nám pomůže udělat správné věci ve správném pořadí. Systém tří kroků je takovým univerzálním postupem, návodem k poskytování první pomoci. Pomáhá nám dělat správné věci ve správný čas. Tak, aby naše pomoc byla co nejkvalitnější a měla největší šanci na úspěch.

Každý krok má svůj název. Jsou to: Rozhlédni se, Reaguj, Rozmýšlej.

První krok - Rozhlédni se!

Ze všeho nejdřív se zastavte. Nadechněte se, rozhlédněte okolo sebe a z toho, co uvidíte, si odpovězte na základní otázky: Je to pro mě bezpečné? Co se tu vlastně stalo?

Pokud je situace pro vás a vaše okolí bezpečná, můžete přejít do druhého kroku.

Druhý krok - Reaguj!

Zde už se věnujeme zraněnému a řešíme, zda je akutně ohrožen na životě. Zkontrolujte, zda postižený je při vědomí - odpovídá, a zda masivně nekrvácí. Pokud krvácí či je v bezvědomí, je potřeba okamžitě reagovat.Zastavit krvácení, resuscitovat.

Odpovídá, nekrvácí? Můžeme přejít do třetího kroku - Rozmýšlej.

Třetí krok - Rozmýšlej

(Pozn. ve vzduchu visí změna z Rozmýšlej na Rozhodni)

Nehrozí vám nebezpečí a postižený akutně neumírá. Rozhodujete se, jak moc je zranění vážné a co bude adekvátní pomoc - zda volat záchranku, ošetřit zranění vlastními silami či jet s postiženým do nemocnice. Ke správnému rozhodnutí potřebujete zjistit více informací - vyptat se zraněného zejména na závažné okolnosti a závažné příznaky, sledovat jeho stav a pečlivě zkontrolovat rozsah a stav zranění  (tedy vyptat se, vyšetřit, zhodnotit změnu v čase).

Postup tří kroků v praxi:

Jdete v parku, najednou uvidíte ležet na trávníku člověka v divné pozici.

 1. Rozhlédni se - zda nehrozí nebezpečí. Neběhá někdo kolem s nožem, pistolí? Můžu ke zraněnému jít blíž?Co se mu tady mohlo stát? Má na sobě krev?
 2. Reaguj - na ohrožení života. Reaguje? Pokud nereaguje, dýchá? Volám záchranku a pokud nedýchá, začínám stlačovat hrudník.
 3. Rozmýšlej - do třetího kroku se v tomto případě nedostaneme. Lyžujete, a lyžař vedle vás právě ošklivě spadl a narazil do stromu.

Lyžujete a vidíte ošklivý karambol lyžaře a stromu.

 1. Rozhlédni se - zajisti, aby do místa nenajeli další lyžaři.
 2. Reaguj - odpovídá? Ano, křičí bolestí. Nekrvácí? Ne, ani při důkladné prohlídce jsme nenašli masivní krvácení.
 3. Rozmýšlej - Kam se praštil? Měl helmu? Jak jel rychle? V jakém je stavu? A.t.d….

Shrnutí

Rozhlédni se co se stalo a zda je situace bezpečná. Reaguj - zjisti, zda odpovídá a masivně nekrvácí. Rozmýšlej, zda je stav vážný a jaká je adekvátní reakce.

Časté lstivé otázky studentů

Kdy vlastně voláme 155?

Můžeme ve všech třech krocích. V prvním, pokud je mechanismus úrazu zcela jasný a stav pacienta v dané situaci obtížně zjistitelný (kvůli množství pacientů nebo hrozícímu nebezpečí). Příkladem může být velká dopravní nehoda nebo pád člověka ze skály, kam bude trvat dlouho se dostat. V druhém, pokud jsou změny v dýchání nebo vědomí. Ve třetím kroku voláme 155, pokud jsme odhalili závažný stav či závažné okolnosti (např. Bolí ho na hrudi nebo spadl z velké výšky).

Rozšiřující obsah pro lektory

Systém tří kroků vychází ze systému WMA, obdobné postupy jsou používány paramediky po celém světě. Používané názvy se poněkud liší, obvyklé je zhodnocení situace, prvotní vyšetření, druhotné vyšetření.

Název Tři kroky, jejich aliterační pojmenování - ZDrSEM (R. Pleskot)

 

Tři kroky jako celek, detailně jsou rozepsány v Rozhlédni se, Reaguj, Rozmýšlej

Autoři Robert Pleskot a Barbara Nižnanská