Proč je obtížné učit první pomoc

Z Metodika ZDrSEM
Přejít na: navigace, hledání

Současný stav výuky první pomoci v ČR není uspokojující, chceme ho změnit. Cílovým stavem je systémová úprava systému vzdělávání. Nástrojem je tvorba standardů pro výuku první pomoci.

Přes deklarovanou povinnou výuku (6 hodin ročně během základní školy, 4 hodiny během autoškoly, pravidelná školení BOZP) je obecná znalost první pomoci nízká. 80% lidí je přesvědčeno o své neschopnosti první pomoc poskytnout. Dle statistik záchranné služby, kdy první pomoc je na místě spontánně poskytována 10-30% přihlížejících.

Stav je způsoben:

 • obcházením vyhlášek a zákonů (výuka není vůbec realizována, nebo je zcela formální)
 • nevhodnou formou realizované výuky (výlučně přednášková forma)
 • přílišným důrazem na znalosti (výuka biologie člověka a obecné zdravovědy)
 • malou praxí (nedostatečný nácvik, dovednosti nejsou zkoušeny)
 • nekompetencí lektorů (chybí pedagogické nebo odborné znalosti)
 • vyhasnutím dovedností (chybí zákonná norma k obnovování kvalifikace)
 • vysokou náročností výuky první pomoci

Analýza náročnosti výuky první pomoci

Pro posluchače:

 • Emočně - konfrontace se smrtí, obava z vlastní nedostatečnosti a nezkušenosti
 • Obsahově - složitá teoretická vysvětlení jednoduchých činností, malá zkušenost ve vlastním životě (nedostatek vlastních zážitků).
 • Formálně - praktická znalost vyžaduje velký prostor pro nácvik, opakování, zkoušení v zátěžových podmínkách a ověřování při zkoušce

Pro lektory:

 • Prakticky - vysoké nároky na praktické dovednosti prováděných postupů
 • Teoreticky – složitá struktura biologických systémů, pro výuku je nutné zjednodušení zachovávající komplexnost problematiky
 • Vzhledem k emoční náročnosti výuky je velmi vhodná základní znalost krizové intervence

Klasické pasti na lektora první pomoci

 • past na šedé myši (výklad teoretickou formou bez vztahu k realitě)
 • past na klasové želvy (učení pro učení, bez znalosti priorit)
 • past na duhové draky ( profesionální vytahování bez ohledu na posluchače)
 • past na odporné termity (používání žargonu a nejasných latinských pojmů)
 • past na DrOntosaura (mé stáří mne opravňuje být chytřejší než všichni ostatní odborníci)
 • past na politiky (nabubřelá hesla bez obsahu - "zajistíme životní funkce")

Autor Robert Pleskot