Členění tématických kapitol

Z Metodika ZDrSEM
Přejít na: navigace, hledání

Každá tematická kapitola je členěna na tyto základní části:

 • Souhrn - shrnutí tématu v několika větách. Slouží pro lektora i studenty. Na rozdíl od Posledního výstřelu je psán pro člověka, který o tématu nic neví. Měl by obsahovat nanejvýš několik vět, nemusí být členěn do bodů.
 • Dramaturgická poznámka pro lektora - význam a úskalí tématu a jeho základní metodická charakteristika. Server metodika.zdrsem.cz je určen lektorům, a proto základní informace o metodice je předsazena seznámení s obsahem
 • Osnova výkladu pro studenty
 • Výklad pro studenty - to co je vhodné říci i v krátkém výkladu. U některých tématických kapitol je použita jednoduchá struktura:
  • Jak to vypadá (příznaky)
  • Jak k tomu přijdeme (příčina, vývoj stavu)
  • Co s tím (první pomoc)
 • Podklady pro odpovědi na dotazy studentů - to co je možné ponechat ve výkladu stranou. Snahou našeho přístupu je neříkat nepodstatné informace. Přes stereotypní opakování některých dotazů je vhodné udržet výklad pro studenty stručný.
 • Historky k výkladu - nepovinná kapitola, historky se budou doplňovat do knižního vydání. Když historka nikde není napsaná, tak začíná žít velmi bujarým životem.. Ty nejomílanější raději uvádíme.
 • Základní informace pro lektory - informace, které se nepřednáší, ale lektor by je měl znát - patofyziologie, anatomie - prostě teoretický podklad. Pro některé kapitoly zatím není vypracována (někdy není nutná a někdy je naopak velmi složitá k napsání i pro zdravotníka specialistu)
 • Další informace pro zvídavé lektory - nepovinná kapitola, rozšiřující základní informace pro lektora, obsahuje spíše doplňující fakta. Souhrn teorie je v základu
 • Metodika pro lektory
 • Poslední výstřel a další výkřiky - vyjádření tématu 3, maximálně 5 body (hesly). Vtipná, emočně chytlavá hesla. Proč pět - nejlepší jsou tři, ale je to velmi těžké. Jenže už čtyři věci se zapamatovávají špatně. Body obsahují sdělení, která by se měla v lebkách Vašich posluchačů zachytit. Během delších přednášek tyto body píšeme na flip, opakujeme v průběhu i na konci. Narozdíl od Souhrnu je Poslední výstřel v bodech a neočekává se, že by tyto body byly pochopitelné pro úplného laika. Poslední výstřel je na úplném konci kapitoly pro uzavření tématu jak pro lektora, tak i v pozdějším výkladu pro studenty.


NÁPADY, ZKUŠENOSTI A POSTUPY POPISOVANÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU VYZKOUŠENY NA KURZECH ZDrSEM - výuka první pomoci zážitkem