Zážitková pedagogika

Z Metodika ZDrSEM
Přejít na: navigace, hledání

Zážitková pedagogika je pedagogický směr, který klade důraz na aktivitu studentů a staví výchovné procesy především na vlastním prožitku a jeho následném využití pro osobnostní růst. Hlavním principem zážitkové pedagogiky je využití zážitku ze hry k předem stanoveným pedagogickým cílům.

Spojení dvou zdánlivě protichůdných aspektů hry (hraní si) a výchovy (cíleného rozvoje a vzdělávání) je podstatou metody zážitkové pedagogiky.

Zážitková pedagogika nabízí hned dvě roviny uplatnění. Existuje oblast kompetencí a výchovných dopadů, které zážitková pedagogika rozvíjí. Druhou rovinou jsou pak specifické obsahy oblastí a oborů, školních předmětů, témat neziskových projektů či firemních školení, ve kterých metodu zážitkové pedagogiky uplatňujeme.


Metoda zážitkové pedagogiky

je vědomě řízený postup, díky kterému můžeme dojít se skupinou od zážitku ze hry k požadovanému pedagogickému záměru. Učení zážitkem je založeno na aplikaci cyklů učení zážitkem - posloupnostích jednotlivých kroků, z nichž první je obvykle akce, zážitek, prožitek.

Metodu zážitkové pedagogiky bychom mohli shrnout do čtyř fází:


 • 1. Příprava programu na základě analýzy
  • témata - co
  • cílová skupina – pro koho
  • cíle programu – proč
  • čas – za jak dlouho
  • místo – kde
  • zdroje – s kým, s čím
 • 2. Zprostředkování zážitku skrze program
 • 3. Zpracování zážitku skrze ohlédnutí za programem

od zážitku ke zkušenosti formou ohlédnutí či nejrůznějších způsobů reflexe k naplnění cílů programu.

 • 4. Aplikace

přenos zkušeností z her a programů skrze analogie do reálného prostředí (osobního či pracovního života účastníků).

citováno z http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%c3%bd_lexikon/Z/Z%c3%a1%c5%beitkov%c3%a1_pedagogika


Doporučená literatura a zdroje ke studiu

 • Holec, P. a kol. Prázdniny se šlehačkou. Mladá fronta,1984.
 • Instruktorský slabikář PŠL (1994)
 • Zounková, D., Martin, A., Franc, D. Učení zážitkem a hrou - Praktická příručka instruktora. Computer Press, 2007

Definice z jiných zdrojů

Zážitková pedagogika vytváří vztahy mezi učivem a jeho následným užitím. K takovému učení u člověka nejsnáze dochází, jestliže se tento nachází na rozhraní zón komfortu a stresu. [1]

„Zážitková pedagogika je koncepce užívající jako prostředek autentický prožitek, se kterým dále pracuje, ve smyslu vyvolání budoucích výchovných změn jedince. Zážitková, neboť výchovný prožitek, s nímž dále pracujeme, uplynul do minulosti. Pedagogika, neboť její podstatou je výchova (v širším slova smyslu zahrnující výchovu a vzdělávání – budoucí zisk zkušeností.“ (Másilka 2003)

„Pod označením „zážitková pedagogika“ tedy nadále budeme rozumět teoretické postižení a analýzu takových výchovných procesů, které pracují s navozováním, rozborem a reflexí prožitkových událostí za účelem získání zkušeností přenositelných do dalšího života.“ (Jirásek 2004)

Co je cílem zážitkové pedagogiky? Pohled Vážanského (1994) na položenou otázku je tento: „Cílem zážitkové pedagogiky je vyzkoušet „aktivní základní postavení“, to znamená pohotovost, připravenost aktivně přistupovat k životu.“ [2]