Tucet příčin bezvědomí

Z Metodika ZDrSEM
Přejít na: navigace, hledání

Odmítnutí odpovědnosti: Toto schéma je primitivní pomůckou k zapamatování, nelze podle něj jednoduše vyšetřovat ani dělat zkoušku (pokud nebudete zkoušeni jeho autorem). Prozatím uvedeno jako stránka zde - zrcadlo z wikiskript

Při vstupním vyšetření a diferenciální diagnostice bezvědomí je nutné mít neustále přehled o možných příčinách stavu. Těch je několik desítek a jejich zapamatování není snadné. Mnemotechnické pomůcky (například AEIOU TIPS) nemají vnitřní logiku a nejsou použitelné ani pro anglicky mluvící.

Následující schéma se snaží rozdělit příčiny na klíčové skupiny k snadnějšímu zapamatování. Rozdělení lze použít i pro mírnější poruchy vědomí včetně celotělových křečí. Skupiny nejsou děleny přísně patofyziologicky, cílem dělení je přehlednost.

Dvanáct příčin rozdělíme na 4 skupiny: Mozek (4) - Funkce (2) - Krev (4) - Jedy (2). Třináctou příčinu si necháme na konec, ačkoliv je na ní potřeba přijít první ...

Mozek (struktura)

 • Úraz mozku (SOL včetně pozdních hematomů a komocí)
 • Mrtvice (CMP ischemická či hemoragická,vzduchová embolie, trombóza)
 • Infekce CNS (meningitida, encefalitida, mozkový absces)
 • Nádor CNS (a jinde nezařazené další space-occupying lesions)

Funkce mozku

 • Epilepsie
 • Psychogenní porucha vědomí (neurózy, psychózy, hysterie, narkolepsie, ...)

Krev

 • Krevní plyny (hypoxie, hyperkapnie, pozor na tkáňové hypoxie při přítomnosti karbonylhemoglobinu a methemoglobinu)
 • Glykémie (naprostá většina poruch se týká snížené hladiny, hyperglykémie spůsobuje spíše kvalitativní poruchy a dehydrataci)
 • Teplota (podchlazení a přehřátí)
 • Tlak krve (hypotenze tisíce příčin, ale i hypertenzní encefalopatie)

Jedy

velmi nehomogenní a rozsáhlá skupina, je dobré jí ponechávat na konec vyšetřování a zdržet se vstupní "bleskové" (a opravdu občas mylné) diagnózy: jenom ožralej ...

 • "Vnitřní intoxikace" (jaterní koma, urémie, pseudourémie, eklampsie, sepse, hyponatremie, tyreotoxická krize, hypotyreózní koma, hypofyzámí koma, koma při insuficienci nadledvin (Addison), hypokalcemické koma (tetanie), hyperkalcemické koma ... stačí, ne?)
 • Vnější intoxikace

Vhodné myšlenkově zachovávat toto pořadí:

 1. kysličník uhelnatý
 2. léky s tlumivou složkou v chronické medikaci
 3. otrava (náhodná či suicidální)
 4. ethanol (naprosto nejčastější příčinu si z bezpečnostních důvodů necháme na konec schématu)

13 příčina

Magické číslo třináct přidělíme srdeční zástavě, kterou je nutno odhalit jako první a zde je pouze jako připomenutí ...

 

Externí odkazy

DrABC.eu Přednáška k použití schématu a další pomůcky pro urgentní medicínu