Návrh programu vzdělávání

Z Metodika ZDrSEM
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka je pouze pracovním nárysem celorepublikového programu vzdělávání v oblasti první pomoci za pomoci zážitku. Reaguje na současný stav výuky první pomoci v ČR. Snaží se srozumitelně vyjádřit kam chceme, aby se výuka PP u nás dostala. Popisuje tedy i dosud nevyřčené "cíle, snahy ideály, metody ..." ZDrSEMových kurzů

Snahou tohoto dokumentu je vytvořit návrh pro vzdělávání laiků v oblasti první pomoci v České republice. Program vychází z výuky první pomoci zážitkem, praktikovaným 14 let projektem ZDrSEM.


Stručné shrnutí obsahu

Program stojí na opakovaném nácviku a potvrzení dovedností v simulacích. Rozlišuje znalost a potvrzenou dovednost

Dovednosti

- zhodnocení mimořádné situace
- neodkladného vyšetření pacienta
- druhotného vyšetření (řešení mimořádné situace ve smyslu rozhodnutí o volání ZZS)

Znalosti

- vysoce závažných stavů - stavy, které vzhledem k riziku zhoršení by okamžitě měl vidět lékař
- základní techniky prevence ohrožení zdraví

Základní úroveň - každý občan

Charakteristika: občanská schopnost poskytovat PP, odvíjí se od úrovně základní školy po úroveň autoškoly

Do 18 let je občan s problematikou první pomoci pravidelně seznamován. Dle možností poskytovatele vzdělání jsou dovednosti zkoušeny. Od 18 prokáže znalosti a dovednosti ve zkoušce sestávající se z modelové situace a případných dalších forem zkoušení dle možností poskytovatele vzdělání

Každoročně 6 hodin (základní, střední a vysoká škola, autoškola, školení BOZP)

4 hod Činnosti při přímém ohrožení života a nácvik těchto činností
2 hod Závažné stavy (i formy distanční, elearningové, samostudium)

tato časová dotace je nereálná pro běžného občana, nicméně ve školství je deklarována, otázkou je skutečná realizace

Střední úroveň - pracovník s dětmi a mládeží, organizuje činnost, přejímá zodpovědnost

Charakteristika: svojí činností ovlivňuje činnost dalších lidí

Příklad: vedoucí dětí, lektor outdoor programu

Základní vzdělání ukončené Každý druhý rok 20 hod (namísto školení viz výše)

8 hod Činnosti při přímém ohrožení života a nácvik těchto činností
6 hod Závažné stavy a prevence
6 hod Závažné stavy a prevence (i formy distanční, elearningové, samostudium)

Tuto úroveň dosahujeme v našem současném Standardu. Jenomže nemáme (dle MŠMT nemůžeme mít) povinnost průběžného vzdělání. Proto jsem formu Standardu do systému nezahrnoval

Vyšší úroveň - laický zdravotník

Charakteristika: zodpovídá za jasně definovanou zdravotní oblast, je mezičlánkem mezi laickou a odbornou zdravotní péčí

Příklad: Zdravotník na táboře, průvodce skupiny na horách či na vodě,

Střední vzdělání ukončené Každé čtyři roky 40 hod namísto tohoročního základního školení

Profil absolventa kurzu ZDrAVOTNíK

10 hod Činnosti při přímém ohrožení života a nácvik těchto činností
8 hod Závažné stavy
6 hod Prevence
6 hod Speciální oblast (administrativa, ...)
8 hod Speciální teorie a prevence (i formy distanční, elearningové, samostudium)
2 hod Zkoušení

Zdravotnická kvalifikace (nejvyšší úroveň výuky PP)- Školitel první pomoci zážitkem

Charakteristika: vyučuje první pomoc zážitkem na základní, střední úrovni s Alanem se rozcházím že by neměl vyučovat na vyšší úrovni, Alan namítá, že pak vyšší úroveň bude vyučována zdravotníky, kteří to nebudou umět

Příklad: školitel v autoškole, lektor v organizaci

Střední vzdělání ukončené

základní laický kurz 40 + kvalifikační kurz MZ 60-120 hod

Profil absolventa kurzu Školitel

Garant výuky první pomoci

Charakteristika: zdravotník garantující úroveň vzdělávání a řešení specificky zdravotní problematiky

Střední až vyšší vzdělání, zaměření na urgentní medicínu

Dlouhodobé kontinuální vzdělávání

Administrativa

Legislativa

Zpět na intrawiki

Autor Robert Pleskot