Jak to dělat lépe

Z Metodika ZDrSEM
Přejít na: navigace, hledání

Následující řádky jsou vyjádřením našich snah učit první pomoc jinak a lépe. Jsou nadále otevřeny k diskuzi.

Co chceme a nechceme

 • Chceme lidi motivovat k učení, nikoliv je naučit všechno. Motivace se dosahuje emočním působením simulované situace.
 • Sebedůvěra je podmíněna profesionálním zpracováním zážitku, review, psychickou podporou a případnou krizovou intervencí. Kritický přístup "profesionála" může být zcela kontraproduktivní
 • Dovednosti jsou dosahovány cyklickým střídáním nácviku a simulací. Cílem kurzu je trénink, nikoliv vršení nezažitých informací.
 • Porozumění se dosahuje jednoduchou mluvou, češtinou a neustálým nasloucháním dotazům. Latina a protichůdná doporučení tvoří zmatek
 • To, co se snadno učí, nemusí být důležité. Tématické priority je nutno zjišťovat v praxi, mít kontakt s akutní medicínou, dbát na garanci výuky.
 • Stokrát opakovaný omyl se snadno stane věčnou pravdou. Ověřování informací je stálou součástí metodiky. Aktivní studium, oponentura materiálů.

Charakteristika programu, odlišnosti, inovace

 • základním cílem je zvýšení důvěry v sebe sama v situacích ohrožení života
 • znalosti a dovednosti jsou zaměřeny na život zachraňující úkony, nejedná se o výuku zdravovědy
 • dovednosti jsou vysvětlovány i cvičeny prakticky
 • dovednosti i znalosti jsou okamžitě konfrontovány v simulacích
 • zážitek v simulacích je ihned rozebírán
 • simulace je prostředek k fixaci dovedností a motivací k dalšímu studiu
 • simulace není forma zkoušení, příležitost prožít si možné chyby je podporou pozdějšího správného postupu
 • zpětná vazba lektorem je poskytována v co nejmenších skupinách
 • klíčové dovednosti jsou účastníkem používány v simulacích opakovaně
 • vzdělávací program je postaven na ročním cyklu obnovování dovedností a znalostí

Autor Robert Pleskot