Historie verzí stránky „Druhý krok - gasping“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 15. 12. 2022, 02:21Bara (diskuse | příspěvky). . (2 065 bajtů) (+2 065). . (Založena nová stránka s textem „ === Lapavé dechy === Lapavé dechy nabývají na zásadním významu v oblasti diagnostiky zástavy oběhu, průběhu samotné resuscitace a možné pro…“)