Dovednosti a znalosti absolventa 40 hod kurzu

Z Metodika ZDrSEM
Verze z 20. 1. 2014, 16:46, kterou vytvořil DRobert (diskuse | příspěvky) (Znalosti: obnovení reakce na podnět)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka rozepisuje cílový stav v podstatě všech našich absolventů. Kurz Standard byl doposavad jediným nástrojem, který jakžtakž cíle dosahoval. V budoucnosti budeme muset dopracovat kritéria hodnocení těchto dovedností a znalostí

Postoje

Má dostatečnou sebedůvěru k zahájení první pomoci

Je schopen se rozhodovat v krizových situacích zdravotního charakteru

Přijímá možnost neúspěšného zásahu v první pomoci

Dovednosti

ovládá, dovede, prakticky ukáže

okamžité vyšetření - důraz na kontrolu dýchání
druhotné vyšetření - důraz na sledování stavu
postup při poruše vědomí jako celek
uvolnění dýchacích cest záklonem
fixace hlavy a ochrana krční páteře
snímání přilby ve dvou zachráncích
pohyb s pacientem s podezřením na poranění krční páteře
kontrola normálního dýchání hmatem, pohledem, poslechem
zahájení resuscitace do 30 vteřin po spatření bezvědomého (do 60 vteřin včetně volání tísňové linky)
stlačování hrudníku (dostatečná frekvence a síla stlačení)
dýchání z úst do úst (dostatečný záklon a omezený objem)
nepřerušované a plynulé provádění resuscitace
držení dýchací masky
uvolnění dýchacích cest vypuzovacím manévrem u dítěte a dospělého
manipulace s pacientem s poraněním páteře v různě početných skupinách
okamžitou pomoc při popálení, opaření, poleptání

Znalosti

zná, rozezná, pozná, dokáže určit

systém tří kroků jako celek s důrazem na dostupnost první pomoci a rozhodnutí o volání další pomoci
zhodnocení situace - důraz na bezpečnost
poruchu vědomí
charakter poruchy a její hloubku
poruchu dýchání
odliší normální dýchání od lapavých (agonálních) dechů
neúplný a úplný uzávěr dýchacích cest
obnovení reakce na podnět, popřípadě normálního dýchání během resuscitace
zástavu krevního oběhu - nutnost zahájení resuscitace
volání tísňové linky
mechanismus úrazu vedoucí k možnému poranění
poranění páteře a míchy
vnitřnímu krvácení ohrožujícímu život
poranění mozku
příznaky poranění
páteře a míchy
mozku
vdechnutí cizího tělesa
příznaky
život ohrožující alergické reakce
srdečních příčin bolestí na hrudi
život ohrožujících poruch dýchání
život ohrožujících bolestí břicha
cévní mozkové příhody (mrtvice)
dehydratace
možné příčiny křečí, mdloby, poruch vědomí, změny chování
příčiny nutnosti manipulace s pacientem s podezřením na poranění páteře
zástavu krvácení tlakem v ráně
okamžitou pomoc při popálení, opaření, poleptání

Informace

je seznámen s, má povědomí o

základních onemocněních a nezávažných úrazových stavech a jejich prevenci
činnosti zdravotníka na táboře pro děti
náhlých stavech u dětí

ZPĚT NA INTRAWIKI