Dopravní nehoda

Z Metodika ZDrSEM
Přejít na: navigace, hledání

Autor Filip Štrach

Metodika

Cíl tématu

účastník chápe riziko a nebezpečí při dopravní nehodě, ví jak ho minimalizovat a přijímá důležitost tohoto kroku (vezme si vestu, zapne blikačky, dá trojúhelník)

účastník ví, kdy u poraněných z dopravní nehody máme podezření na poranění páteře a vnitřní krvácení

účastník ví, že pokud je to možné, je nejlepší nevytahovat zraněné z auta

Metodika a dramaturgie

Téma lze pojmout mnoha různými způsoby, záleží na délce kurzu, počtu účastníků, zaměření kurzu a dalších okolnostech.

Jednou z možností je simulace dopravní nehody za masivní podpory operátorky tísňové linky (hrané) a následný rozbor spojený s výkladem tématu. Je vhodné, aby účastníci byli operátorkou donavigování do více méně správného řešení situace. I tak je dobré, pokud alespoň krátce v úvodu kurzu (před simulací autonehody) zmíníme, že dopravní nehoda je situace,  kde je zachránce ohrožen a že prioritou je zajištění bezpečnosti - zamezení další nehodě.

Když téma pojmeme teoreticky v místnosti, buď používáme kreslení nehody na flipchart (silnice, zatáčka, místo havarovaného vozidla - účastníci pak dokreslují, kde by zastavili, kam by dali trojúhelník...), případně dle zkušenosti lektora lze použít i "židličková autonehoda", kdy postavíme čtyři židle jako auto, použijeme např. čelovky jako blikačky, do "kufru" dáme lékárničku, trojúhelník a vesty, a toto "auto" následně srazí nepozorného chodce, který mu skočil pod kola. Správnou akci pak může sehrát lektor, nebo to necháme na účastnících s větší či menší podporou lektora (trváme na opravdovém nasazení vest, postavení trojúhelníku, "zapnutí" blikaček)

Zážitkovou část výuky tématu dopravní nehody tvoří v rámci scénáře kurzu zejména simulace dopravní nehody a její rozbor, kde opět nezapomeneme na vyzdvihnutí bezpečnosti (označení místa, použití reflexní vesty a rukavic), včasné volání l. 155 a nevyprošťování normálně dýchajících osob.

K úvodu tématu, k oživení v průběhu, nebo k uvolnění atmosféry na konci výkladu lze dopbře využít některá z videí. Pokud potřebuje atmosféru spíše zvážnit a vyzdvihnout rizika silničního provozu můžeme použít některé z nespočtu videí z britského vzoru české kampaně „Nemyslíš, zaplatíš!”, případně jejich vtipnější varianty.

Menší chuť šlapat na plyn (prevence dopravních nehod) je cenným výsledkem kurzu první pomoci.Opakovaně a nenápadně studentům sdělujeme, že rozmlácení v rychlosti nad 100 se první pomocí vyřešit nedá. Speciálně je nutné jednoznačně oponovat historky účastníků, kteří nám s rozkoší popíší jak "strejda vyletěl s autem z dálnice, to vybuchlo a nebejt toho, že byl nepřivázanej, mohlo se mu i něco stát".

Interaktivní prvky/nácviky/simulace

židličková autonehoda (viz výš)

Složte si trojúhelník - i tento jednoduchý a krátký interaktivní prvek často lidé ocení. Mnoho z nich ho

simulace autonehody (varianty - sražený nepozorný chodec, řidič s infarktem/mrtvičkou...)

Videa (dopravních nehod, auta na crash testu, preventivní kampaně alá nemyslíš, zaplatíš...)

 záchranářské pexetrio (není specifické pro DN)  Autoři: Mimoni zs - spolek pedagogů z Tábora, zabývající se mimo jiné i PP

Pasti

Jelikož se jedná o nejrealističtější simulaci, ve které dochází k zranění více osob najednou, používáme simulaci autonehody velmi často. Je však stále mít na paměti její "nerealističnost" - situace musí být ve skutečnosti bezpečná, nemůžeme jí udělat v provozu na silnici. Auto v drtivé většině simulací není ani ťuknuté. Z toho mohou plynout "chyby" zachraňujících.

Dopravní nehoda je také jedno z témat, které může snadno přerůst v dlouhou teoretickou diskusi. Téměř každý účastník má vlastní, nebo zprostředkovanou zkušenost, která se váže k tématu. Je tedy dobré být připraven na konfrontaci s příběhy, které se mohou vymykat obecným doporučením. Současně je dobré ve výkladu zbytečně nesklouzávat k až příliš zjednodušeným doporučením a tyto neprohlašovat za zcela univerzálně použitelné. Dopravních nehod a z nich plynoucích situací může vzniknout nekonečná řada a ne vždy tyto situace poskytují volbu mezi zcela správným (zcela bezpečným) a nesprávným (nebezpečným) řešením.

Obsah

Osnova výkladu

 • Zajištění bezpečnosti u dopravní nehody, postup
 • Nevytahuj (mechanismus úrazu - podezření na poranění páteře a vnitřní krvácení) když nemusíš

Výklad pro studenty

Jsme-li svědky, nebo účastníky dopravní nehody, hlavní roli zde má První krok, jehož přeskočení může být i naší poslední chybou v životě.

Pokud k nehodě přijíždíme automobilem, snažíme se zastavit nejlépe až za nehodou (tzn. projedeme kolem a zastavíme až potom, co mineme místo nehody), při pravém okraji vozovky či v odstavném pruhu. Vždy volíme takové místo, aby naše vozidlo nebylo nebezpečím pro další přijíždějící a nic netušící řidiče. K lepší viditelnosti našeho vozidla zapneme výstražná světla.

Než se vrhneme cokoliv dělat, oblečeme si reflexní vestu. Tu je vhodné vozit na takovém místě, abychom na ni dosáhli z místa řidiče (přihrádka ve dveřích nebo na palubní desce), a mohli si ji tak navléci dříve, než vystoupíme z vozu. Je vhodné mít ve voze i další reflexní vesty, pro naše spolucestující. Naopak vozit reflexní vestu k zavazadlovém prostoru, „nejlépe“ pod podlahou zatíženou nákupem v hypermarketu, rozhodně nedoporučujeme.

Z dalších součástí povinné výbavy se nám bude hodit výstražný trojúhelník a lékárnička. Oboje vozíme v automobilu na dobře přístupném místě. Není na škodu, pokud jsme se již dříve seznámili s obsahem naší lékárničky a s postupem, jak složit výstražný trojúhelník.

Velkým pomocníkem u dopravní nehody nám je i mobilní telefon, který nám poslouží zejména k přivolání zdravotnické záchranné služby. Čím dříve nahlásíme prvotní informace o místě a rozsahu nehody na tísňovou linku, tím dříve se dočkáme příjezdu pomoci. Na tísňovou linku tedy můžeme telefonovat už v době, kdy zajišťujeme označení nehody. Podrobnější informace o zraněných podáme později.

Dopravní nehodu označíme výstražným trojúhelníkem, který postavíme dostatečně daleko (50-100 metrů), tak aby i rychle jedoucí a nepozorný řidič, měl dostatek času všimnout si trojúhelníku a zareagovat na něj snížením rychlosti a zvýšením svojí pozornosti. Výstražný trojúhelník umístěný jen několik metrů za havarovaným vozidlem, nebo dokonce o toto vozidlo opřený, plní spíše dekorativní účel, než cokoliv jiného. Vyžadují-li to okolnosti (např. nehoda za nepřehlednou zatáčkou), zastavíme provoz.

Zajištění havarovaných vozidel, kterým opět zvyšujeme bezpečnost celé situace pro nás, další osoby i pacienty v sobě zahrnuje jen tři jednoduché úkony:

 • vytáhnutí klíčků ze zapalování (klíčky položit na palubní desku, později předáme policii, nebo hasičům)
 • zatáhnutí ruční brzdy
 • zapnutí výstražných světel.

Pokud je havarované vozidlo vybavené airbagy, které při dopravní nehodě nevystřelily, hrozí nebezpečí, že dojde k jejich opožděné aktivaci, proto nestrkáme svoji hlavu a trup těsně před palubní desku.

U dopravních nehod často nechybí krev, proto si vždy nasadíme rukavice (najdeme je v lékárničce, pokud jsme je již nepoužili jinde a nezapomněli je doplnit) dříve, než začneme poskytovat první pomoc. Při poskytování první pomoci máme na paměti mechanismus úrazu.

Všechny vážnější dopravní nehody naplňují podmínku „náraz v rychlosti vyšší než 40 km/h“, tak jak ji známe z témat „Poranění páteře“ a „Vnitřní zranění“ (viz samostatná kapitola skript). Pro osoby po dopravní nehodě je tedy s ohledem na možné poranění páteře nejlepší zůstat sedět ve vozidle a minimalizovat své pohyby. K tomuto také všechny osoby v havarovaných vozidlech vyzveme. Máme-li dostatek volných rukou, můžeme jim fixovat hlavu.

Z ohledem na možné vnitřní zranění pacientům zajistíme tepelný komfort (při sezení ve vozidle prochladnou rozhodně méně, než když je položíme na silnici) a nepodáváme jim žádné nápoje.

U všech pacientů po dopravní nehodě hrozí rychlé zhoršení stavu, proto je naší prioritou v době čekání na příjezd zdravotnické záchranné služby sledování stavu vědomí a dýchání u všech pacientů, tak abychom mohli na zhoršení jejich stavu ihned reagovat.

Shrnutí

Časté lstivé otázky studentů

Jak je to s tím hořením aut? S hořením aut to není zdaleka tak špatné, jak by se mohlo zdát z televizních seriálů – např. v Kobře 11 v podstatě každé auto po nehodě exploduje. Tak tomu ve skutečnosti opravdu není.

Automobily jsou konstruovány tak, aby po nehodě nehořely a už vůbec ne, aby explodovaly. K explozím a bleskovému rozvoji požáru dochází zcela zřídka a to převážně v případech, kdy při nehodě dojde k roztržení nádrže s palivem a současně k jeho vzplanutí. „Výhodou“ tohoto mechanismu požáru je, že se automobil změní v hořící kouli ještě dříve, než stačíme odstavit náš automobil na bezpečném místě.

O něco častější, ale opět ojediněle se vyskytující událost, je vznik požáru v motorovém bloku vozidla. Zde zpravidla dojde k zapálení paliva nebo jeho výparů, vlivem elektrického zkratu nebo kontaktu s horkými částmi motoru. K zahoření opět dochází vzápětí po nehodě a začínající požár rozpoznáme velmi snadno, právě podle plamenů (černého dýmu), které vyšlehnou z pod kapoty vozidla. Požár vozidla se dále rozvíjí z bloku motoru na další části automobilu, rychlost jeho rozvoje se různí, rozhodně však není čas čekat na příjezd hasičů a osoby z havarovaného vozidla je třeba co nejrychleji vyprostit. Podezření na poranění páteře zde jde stranou, čelíme bezprostřednímu riziku ohrožení života. Celkově však můžeme být klidní - případy, kdy dopravní nehodu doprovází požár havarovaných vozidel, jsou ojedinělé.

Když už to auto hoří, dá se to něčím hasit? Nejlepším běžně dostupným prostředek pro hašení automobilů jsou práškové hasící přístroje. Čím více hasiva máme k dispozici, tím je šance na úspěch vyšší. 6ti kilogramový práškový hasící přistroj, bývá doplňkem automobilů těch nejzapálenějších požárníků.

A jak se auto hasí tím hasícím přístrojem? Aby bylo hašení úspěšné, hasící prášek stříkáme do ohniska požáru, tedy pod kapotu motorového bloku, nejlépe škvírou vzniklou deformací vozidla, nebo škvírou vzniklou při odskočení kapoty na bezpečnostní zarážku. Rozhodně u hořícího automobilu kapotu nikdy plně neotvíráme. Zvednutím kapoty bychom si způsobili ošlehnutí plameny a napomohli bychom rozvoji požáru.

Na jakou tísňovou linku mám volat? Jsou-li u nehody zranění, vždy voláme na linku 155. Záchranná služba zajistí i výjezd policie a hasičů, nebudeme tedy ztrácet čas voláním na ostatní linky. Pokud se pro technické problémy nemůžeme dovolat na linku 155, voláme na linku 112.

A jak je to tedy s tou páteří, není lepší s nikým nehýbat? Je třeba mít na paměti, že z mechanismu úrazu vždy usuzujeme pouze podezření na poranění páteře, které lze vyloučit až v nemocnici, na druhou stranu, pokud člověk nedýchá, jde o jistou smrt, kterou můžeme odvrátit jen okamžitě zahájenou resuscitací. I u dopravní nehody platí obecné důvody, kdy jde pochrana potenciálně poraněné páteře stranou:

 • zraněný je v bezvědomí a nedýchá normálně, nebo v jeho poloze nelze dýchání zjistit
 • zraněný masivně krvácí a bez změny jeho polohy nelze krvácení zastavit
 • hrozící nebezpečí (např. auto začíná hořet, z havarované cisterny unikají nebezpečné látky)

Jsem sám u nehody, kde je více zraněných, který zraněný má přednost? Třídění zraněných je pevnou součástí postupů složek IZS, kde je využívána metoda START (S – snadná, T – terapie, A – a, R – rychlé, T – třídění) a zranění jsou podle této metody děleni do čtyř skupin. Pro řešení naší situace si z této metody vezmeme to, že se nebudeme věnovat zraněným, kteří:

 • nedýchají ani po záklonu hlavy
 • jsou při vědomí (mluví s námi) a nemají vnější masivní krvácení

Naopak svoje síly budeme věnovat zraněným, kteří:

 • dýchají po záklonu hlavy (přetočíme je do polohy na boku)
 • dýchají a mají masivní krvácení (přiložíme tlakový obvaz)

Rozšiřující obsah pro lektory

Umírání na silnicích je přecházený problém. Kdyby denně spadlo 10 dopravních letadel, svět by posedla panika (údaje z roku 2004)

Česká republika je na tom lépe než Nigerie, ovšem v rámci Evropy jsme stále nadprůměrní zabijáci.

Rychlost znamená smrt

Soubor:ChodecXauto.jpg
Padesátka je už nebezpečná

Pravděpodobnost, že budou chodci usmrceni při dopravní nehodě, se zvyšuje s rychlostí. Výsledky zkoumání střetů s účastí chodců a osobních automobilů, ukazují, že 90 % chodců přežije náraz s osobním automobilem při rychlosti 30 km/h; zatímco pouze 20 % chodců přežije při rychlosti 50 km/h (viz Graf 4). Čísla také ukazují, že rychlost, při které mají chodci šanci na přežití 50 %, je okolo 40-50 km/h. Právě to je důvodem ke stanovené nejvyšší dovolené rychlosti v obcích 50 km/h. Z toho jednoznačně vyplývá, že se nižší rychlost projevuje na menší vážnosti nehod (INRETS, 2005). Je třeba brát také v potaz, že jsou starší chodci mnohem náchylnější k utrpění závažnějších a smrtelných zraněních než mladší osoby za stejných podmínek, díky jejich nižší fyzické odolnosti.

Židlový model

Pokud vylezete na běžnou židli a spadnete obličejem na podlahu, je účinek stejný jako při nárazu v automobilu jedoucím rychlostí 15 km/h bez použití bezpečnostního pásu.
Pro dosažení účinku odpovídajícího nárazu při rychlosti 20 km/h už budete muset naskládat čtyři židle na sebe.
Při rychlosti 30 km/h už by židlí muselo být osm.
V rychlosti 50 km/h představuje čelní srážka pro vaše tělo totéž jako pád z třetího poschodí a v rychlosti 70 km/h jako pád z šestého poschodí. Polovina lidí zemře po nárazu při pádu z pátého poschodí.

Spočítat si to na energii můžete tady

Reflexní materiály

Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé oblečení a více než na 10x větší vzdálenost než oblečení modré. Při rychlosti 75km/h potřebuje řidič nejméně 31 metrů (1,5 sekundy) na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím způsobem zareagoval. Pouze s reflexními materiály je možné uvidět chodce a cyklistu včas!

Doporučení o nutnosti vertikálních reflexních pruhů

Neověřené doporučení je umísťovat odrazky DOLŮ, protože světla se klopí směrem k silnici - tj ideální umístění kalhoty, boty. Fotografie to celkem potvrzují. Na cyklistických stránkách se doporučuje trochu jinak, tak nevím --DRobert 9. 2. 2011, 11:21 (UTC)

Alkohol za volantem

Zcela omleté a nesmírně závažné téma - je nutno vždy najít formu, která účastníky osloví

Chtěl jsem být rychle doma ... Článek obsahuje i přepis rozhovoru s dispečerkou - instruktivní je proces upřesňování místa nehody

Další ve videích

Historky k výkladu

V úterý 18. ledna 2011 čtrnáctiletá dívka přecházela před půl sedmou ráno po přechodu pro chodce silnici první třídy v obci Rapotice. Při přecházení ji srazil 35letý řidič osobního auta Škoda Felicia. Řidič okamžitě zastavil, vystoupil z vozu a začal dávat dívce první pomoc. Během krátké chvíle však byl sražen dalším osobním vozem Škoda Octavia, přijíždějícím ze stejného směru a řízeném 34letou ženou. Děvče po převozu do nemocnice svým zraněním podlehlo, těžce zraněný řidič byl převezen do brněnské fakultní nemocnice U Svaté Anny.

V úterý 1. března 2011 kolem půl jedné ráno na dálnici D1 na Vysočině zastavil sedmadvacetiletý řidič dodávky u havarovaného auta, které zůstalo stát v pravém jízdním pruhu ve směru na Prahu s úmyslem posádce nabouraného vozu pomoci. Když vystoupil ze svého auta, kolem zřejmě projížděl kamion, který se snažil místo objet. Muž se pravděpodobně lekl a skočil za svodidla. Bohužel přeskočil svodidla v místě, kde se nachází betonový propustek a zřítil se z mostu na polní cestu, která v místě vede pod dálnicí. Při pádu muž utrpěl těžká zranění, která nebyla slučitelná se životem. Posádka havarovaného vozu při své nehodě žádná zranění neutrpěla.

Videa

Počet hvězdiček naznačuje výukovou použitelnost. Použití videa vyžaduje empatii k prožívání posluchačů, téma je blízké většině lidí a videa jsou velmi expresivní.

http://youtu.be/Chykk1CXmes - výukové, dopravní nehoda včetně zásahu záchr. složek, velmi realistické a drsné ***

http://youtu.be/b1Qj75pbl8o - skutečné, airbag havarovaného automobilu zasáhne hasiče ***

http://youtu.be/e57PfDNfhb8 - skutečné, nehoda a požár automobilu **

http://www.youtube.com/watch?v=dmHbO_viBIg&feature=endscreen&NR=1 - skutečný a příšerný osud dívky, která přežila popáleniny většiny těla po srážce s opilým řidičem. Jen pro silné povahy - nepoužívejte jako doplněk. Vyvolá diskusi o etice medicíny a spoustě dalších podružností. Základní sdělení: Opilý řidič múže být horší než vrah ***

http://youtu.be/dtlBbsgbPxo - zábavné, klip ÚMAK „Užijte si rychlost až do konce!“ *

 

Vhodné na samostatný úvod - dobře ukázaná bezpečnost ***  

 

Autor Filip Štrach, Barbara Nižnanská