Diskuse:Zážitková pedagogika

Z Metodika ZDrSEM
Přejít na: navigace, hledání

Zajímavý zdroj [http://is.muni.cz/th/231592/ff_b/BP.txt Psychoterapie a zážitková pedagogika hledání vztahu - bakalářská práce Eliška Prokešová]:

Při hledání shod mezi skupinovou psychoterapií a zážitkovou pedagogikou nelze opomenout společnou oblast, kterou je orientace na skupinu. Skupina je tu pojímána jako model společnosti či mikrosvet. I to je důvod, proč skupinu využívá skupinová psychoterapie. Podstatné je však to, že poskytuje bezpečný prostor pro sociální učení (oprava chyb v chování k druhým a nácvik nového a účelnějšího jednání), interakci, sebevyjádření a sdílení pocitů a zážitků. Skupina může poskytovat citovou podporu a posilovat povědomí, že člověk není v nepříznivé situaci sám. Skupina je také okamžitým poskytovatelem zpětné vazby (vědomě i nevědomě). Skupinová psychoterapie využívá skupiny také proto, aby jedinec mohl lépe pracovat sám na sobě prostřednictvím druhých. Podobné důvody orientace na skupinu shledávám i u zážitkové pedagogiky. Skupina tu rovněž plní místo možnosti sociálního učení (například vyzkoušení si nových rolí a svých možností), sdílení zážitků či poskytování zpětné vazby. Funkční skupina poskytuje natolik silnou podporu a motivaci, že její členové jsou schopni podat maximální někdy i životní výkon, který by bez této podpory nedokázali. Kromě toho je práce ve skupině dynamičtější, zábavnější a umožňuje poznávat nové lidi(Prokešová 2009)


stránka zpracovávající obecná pravidla v zážitkové výuce