Co učit v kurzech první pomoci?

Z Metodika ZDrSEM
Přejít na: navigace, hledání

Základní důraz je nutno klást na změnu postoje. Soubor dovedností, který má posluchač ovládat, je nutno používat v kontextu neočekávané situace pod velkým emočním tlakem. Znalosti, podmiňující správné provedení činnosti, nejsou pro samotné poskytování první pomoci rozhodující. Usnadňují vštípení dovednosti a obohacují rutinní nácvik, ale sebedůvěra v schopnost první pomoc poskytnout se nezakládá na množství informací. Postoj poskytovatele první pomoci je především ovlivněn opakovaným použitím dovedností. Priority v oblasti dovedností je nutno stanovovat s ohledem na jejich význam z hlediska záchrany života. Časová dotace jakéhokoliv kurzu musí upřednostnit opakovaný nácvik postupu v bezvědomí a techniku resuscitace před obvazovou technikou a improvizovaným transportem.

Rozdělení na dovednosti a znalosti je uvedeno na profilu absolventa 40 hod kurzu

Členění témat dle priorit

Je zapotřebí rozlišovat dovednosti a znalosti, které musíme použít IHNED (činnost je nutné provést i přes volání tísňové linky) a znalosti, které nám umožňují se rozhodnout kdy volat tísňovou linku během prvních MINUT. Během prvních desítek minut až HODIN se rozhodujeme zda převážet pacienta k lékaři. Další znalosti jsou zapotřebí pro laické ošetřování během DNŮ.

Priorita IHNED

TRÉNUJEME VŽDY, základní nepominutelná součást kurzu první pomoci

TRÉNUJEME VĚTŠINOU, možno přejít na krátkých cíleně zaměřených kurzech

Priorita MINUTY

TRÉNUJEME VĚTŠINOU, podklad pro volání tísňové linky po zjištění závažných příznaků či okolností


TRÉNUJEME ČASTO

 • Stabilizovaná poloha (není v základních dovednostech pro riziko přeskokové reakce při velmi krátkých kurzech)
 • Automatický externí defibrilátor
 • Poranění trupu (detailní rozvedení tématu vnitřní krvácení)
 • Cukrovka (základní komplikace je zahrnuta do témat změna chování a bezvědomí)
 • Otravy (především CO)
 • Alergie (při možnosti použití Epipenu se přesouvá do první kategorie)


Priorita HODINY-DNY

TRÉNUJEME ČASTO

 • Poranění končetin
 • Rány obecně
 • Bolest břicha
 • Podchlazení

TRÉNUJEME DLE ROZSAHU KURZU

to spektrum od puchejřů k hadům tady vypisovat nebudeme

Teoretická témata

- informace, které lektor musí znát, i když je na kurzech nepřednášíme

 • Porucha vědomí
 • Dech proudí dovnitř a ven
 • Krev proudí pořád dokola
 • Zatop pod kotlem (energetika organismu)

Autor rozdělení Robert Pleskot - seznam neúplný - pracovní materiál