Tři kroky - obecný postup první pomoci

Z Metodika
Přejít na: navigace, hledání

Autoři Robert Pleskot a Barbara Nižnanská

Tři kroky jako celek, detailně jsou rozepsány v Rozhlédni se, Reaguj, Rozmýšlej

Souhrn

  • Tři kroky: Rozhlédni se - Reaguj - Rozmýšlej
  • Univerzální postup řešení zdravotnické události
  • Návod, který poskytuje jistotu jak první pomoc zahájit a jak v ní nejlépe pokračovat

Výklad pro studenty

  • Tři kroky obecně:

Pokud se ocitneme v situaci, kdy jde někomu o život, budeme v obrovském stresu. Ve stresu jednáme zkratkovitě, chybujeme a hrozí že budeme ignorovat důležitá fakta. To, co nám i ve stresu a obrovském tlaku může pomoci, je jednoduchý systém, který nám napoví čím začít a čím pokračovat, tak abychom nic důležitého nepominuli. Systém tří kroků je takovým univerzálním postupem, návodem k poskytování první pomoci. Říká nám, co udělat jako první, co jako druhé. Co je nejdůležitější a na co nesmíme zapomenout. Slovo "postup" znamená, že musíme jít postupně. Od prvního kroku ke třetímu, žádný nelze vynechat.

Každý krok má svůj název. Jsou to: Rozhlédni se, Reaguj, Rozmýšlej.

Každý krok je jasně ohraničený.


  • První krok - Rozhlédni se!

Zastavte se, co nejvíce se uklidněte a rozhlédněte se: nehrozí žádné nebezpečí? Co se vlastně stalo? Nemůže se mi to stát taky? Kolik je zraněných?

Nehrozí-li nebezpečí, můžete přejít k druhému kroku.

  • Druhý krok - Reaguj!

Po zajištění bezpečnosti situace řešíte život ohrožující stavy - reagujete na zhoršený stav vědomí, kontrolujete dech, pokud nedýchá, zahajujete resuscitaci. Zastavujete masivní krvácení. Tento krok je třeba mít naprosto zautomatizovaný v praxi, není v něm prostor na přemýšlení. Život zraněného je přímo závislý na vaší bezprostřední akci. V případě, že postižený odpovídá a nekrvácí, můžete přejít do třetího kroku.

  • Třetí krok - Rozmýšlej

Nehrozí vám nebezpečí a postižený akutně neumírá - máte čas přemýšlet. Rozhodujete se, jestli je potřeba záchranku zavolat nebo ne. K tomu potřebujete zjistit více informací - vyptat se zraněného, sledovat jeho stav a pořádně zkontrolovat, jak zranění vypadá.

Každý krok je znázorněn trojúhelníkem - ten má tři vrcholy, tedy každý krok má tři podbody.

Příklady

Zkuste tento postup rovnou použít na prožitou simulaci (člověk venku v bezvědomí):

1, Rozhlédni se - zda nehrozí nebezpečí. Neběhá někdo kolem s nožem, pistolí? Můžu ke zraněnému jít blíž?Co se mu tady mohlo stát?
2, Reaguj - na ohrožení života. Zjisti stav vědomí, jestli dýchá a volej záchranku.
3, Rozmýšlej - jak se k tobě záchranka dostane, neustále sleduj dýchání.

A co takhle klíště? / odlehčovací vsuvka demonstrující univerzálnost tohoto postupu.

1, Rozhlédni se - možná má klíště ještě někdo další (třeba ty sám.. :) - je dobré se později prohlédnout.
2, Reaguj - postižený klíštětem komunikuje a masivně nekrvácí - výborně,můžeme do třetího kroku.
3, Rozmýšlej - jak nejlépe vyndat klíště, třeba kterým směrem otáčet...

Zlomená noha na sjezdovce do třetice

1, Rozhlédni se - jak se mu to stalo, je situace taková, že se může zranit někdo další, pokud s pacientem nebudu hýbat, nemůže do nás někdo narazit? Volal někdo horskou službu?
2, Reaguj - křičí, tedy dýchá a tepe mu srdce, kontrola nohy pod nohavicí kombinézy, zda postižený nekrvácí
3, Rozmýšlej - Voláme horskou službu nebo 155, je zima - izolujeme pacienta hlavně od země. Jak je dostupné místo, neměl by jít někdo naproti mávat?

Podklad pro dotazy studentů

Systém tří kroků vychází z systému WMA, obdobné postupy jsou používány paramediky po celém světě. Používané názvy se poněkud liší, obvyklé je zhodnocení situace, prvotní vyšetření, druhotné vyšetření.

Název Tři kroky, jejich aliterační pojmenování - ZDrSEM (R. Pleskot)

Kdy vlastně voláme 155? Můžeme ve všech třech krocích. V prvním, pokud je mechanismus úrazu zcela jasný a stav pacienta v dané situaci obtížně zjistitelný (kvůli množství pacientů nebo hrozícímu nebezpečí). V druhém, pokud jsou změny v dýchání nebo vědomí. Ve třetím kroku voláme 155, pokud jsme odhalili závažný stav i když (dosud) nejsou změny v dýchání nebo vědomí.

Metodika pro lektory

Celé téma trvá zhruba pět minut, raději stručně.

Cílem je krátce představit účastníkům systém tří kroků - aby získali hrubou představu, o čem se mluví. Nepočítejte s tím, že ho opravdu pochopí, to přijde až praxí v simulacích a po výkladu všech tří kroků. Během celého kurzu je při výkladu a nácviku vhodné zdůrazňovat, ve kterém kroku se nacházíme. Příklady použité ve výkladu můžete a nemusíte uvést, spíše je doporučujeme zkušenějším lektorům.

Je nutné si zapamatovat názvy jednotlivých kroků, proto to několikrát zopakujeme a doprovodíme to opravdovými kroky vpřed, a hranice jednotlivých kroků - mezi 1. a 2.:nehrozí nebezpečí a mezi 2. a 3.: akutně neumírá.

Shrnutí

  1. Rozhlédni se po situaci - základní otázka: Nehrozí mi nebezpečí ?
  2. Reaguj na poruchu vědomí, dýchání a stříkající krvácení - základní otázka: Umírá teď ?
  3. Rozmýšlej co dál - základní otázka: co s ním dál - volat záchranku, odvézt sám či ošetřit ?Autoři Robert Pleskot a Barbara Nižnanská