Druhý krok - cizí těleso v dýchacích cestách

Z Metodika
Přejít na: navigace, hledání

Autoři Hana Středová a Barbara Nižnanská

Souhrn tématu pro studenty

Dušení cizím tělesem (zaskočení, zakuckání) je velmi častá situace, která může vést i k zástavě dechu a nutnosti resuscitace. Nejvíce ohrožení jsou děti do 4 let a starší lidé. Dokud postižený kašle nahlas, nadechuje se, reaguje - podporujte ho v kašli, nechte ho opřít ruce, sledujte ho. Pokud sípe, kašle téměř neslyšitelně a nemůže se nadechnout, střídejte pět rázných úderů mezi lopatky a pětkrát zkuste Heimlichův manévr. Pokud dojde ke kolapsu postiženého - zhroutí se k zemi, je fialový a nedýchá, je nutné zavolat záchranku a zahájit resuscitaci.

Dramaturgická poznámka pro lektora

Dušení cizím tělesem je relativně krátké téma. Důraz dáme na předvedení a popř. nácvik úderů mezi lopatky, správný Heimlichův hmat a také na zákeřnost nejzávažnějšího "zaskočení" - postižený není hlasitý, jen vyděšeně kouká, sípe a brunátní, gestikuluje, a po chvíli se kácí k zemi.

Výklad pro studenty

Skripta strana 17


Každý z nás už se určitě něčím dusil. To, že někomu zaskočí, je běžná věc. V naprosté většině však vše dopadne dobře - jelikož nám zaskočí jen tak, že jsme stále schopni se nadechovat, můžeme kašlat a cizího předmětu se tak zbavit. Velice nebezpečný a smrtící je však případ, kdy člověku či dítěti zaskočí tak nešťastně, že mu téměř úplně či úplně ucpe dýchací cesty. Postižený v tu chvíli nemůže kašlat, nemůže na sebe upozornit a velmi rychle ztrácí vědomí.

Jak to tedy poznat?

Náhlý začátek, obvykle při jídle či při hraní. Postižený kašle - buď hlasitě, záchvatovitě, s pauzami na nádech, nebo naopak slabě, sípavě, je vyděšený, mění barvu v obličeji, může vyděšeně gestikulovat.

Co s tím - první pomoc

Zeptejte se: "Dusíš se? Chceš praštit?"

Hlasitý kašel, je schopný se nadechnout a odpovědět:

Pokud člověk nahlas kašle, mezi kašláním se nadechuje, a je schopen slovně odpovědět, situace není tak závažná. Necháme ho se opřít (zafixovat ruce) a podporujeme ho ať pořádně kašle. Kašlání je zdaleka nejefektivnější způsob, jak se cizího tělesa zbavit. Kašlajícího pečlivě sledujeme - stav se může kdykoli zhoršit.


Tichý kašel, sípe, nemůže se nadechnout - u dospělého:

Dýchací cesty jsou zablokované úplně - kašel je tichý nebo žádný, člověk se snaží sípavě nadechnout, vyděšeně na nás kouká, může gestikulovat a svírat si krk. Barva v obličeji - nejprve rudá, brunátná, pak modrošedá. Stav může nakonec vést až k poruše vědomí až k bezvědomí bez dechu.

Tady je zapotřebí naší okamžité akce, postižený je akutně ohrožen na životě!

Postiženého předkloníme, jednou rukou podepřeme zepředu a druhou 5x silně praštíme mezi lopatky. Pokud to nepomůže, zkusíme 5x udělat Heimlichův manévr. Ten se dělá tak, že si stoupneme za dusícího se a zezadu ho obejmeme. Jednu ruku v pěst dáme pod konec hrudní kosti a pod žebra - mezi žebra a pupek. Mačkáme až břicho pod žebry! Druhou ruku na ní a prudce zmáčkneme ruce směrem k sobě. Tím se rychle vytlačí vzduch z plic a je šance že s sebou vytlačí i cizí těleso.

Stále opakujeme 5x úder mezi lopatky a 5x Heimlichův manévr až do doby, kdy postižený se začne sám nadechovat a kašlat, nebo do doby kdy ztratí vědomí. Při ztrátě vědomí se ho snažíme zachytit při pádu, položit na zem, zavoláme záchranku a zahájíme resuscitaci. Mačkání hrudníku může cizí těleso také posunout a uvolnit, vdechy ho zas mohou posunout do jedné z plic, čímž by se cesta do jedné uvolnila, a to by stačilo. Ve chvíli kdy chceme do postiženého vdechnout, zkontrolujeme jestli v puse není nějaké viditelné cizí těleso - pokud ano, vyjmeme ho, jinak po něm nepátráme.

Tichý kašel, sípe, nemůže se nadechnout - u dětí:

Dítě si položíme na koleno - do polohy, jako bychom mu chtěli dát na zadek, ale hlavu co nejníž, aby směřovala k zemi. U menších dětí přidržujeme hlavičku a provádíme opět rázné údery mezi lopatky, mezi jednotlivými údery krátce kontrolujeme, zda se situace nezlepšila.

U dětí předškolního věku a u těhotných neděláme Heimlichův manévr - mohli bychom jim ublížit.

Pokud dítě ztratí vědomí, zahajujeme resuscitaci. Začínáme pěti vdechy.

Pokud se postižený při resuscitaci probere, je stejně nutné ho poslat do nemocnice, aby se připadné cizí těleso z plic odstranilo. Postižení u kterých byl proveden Heimlichův manévr, by měli být zkontrolováni v nemocnici z důvodu možného poranění vnitřních orgánů.

Nejlépe se nedusit - prevence

Prevence pro děti: Zejména pro děti do 3 let jsou ústa jedním ze základních poznávacích smyslů. Nebezpečné jsou hlavně oříšky, malé bonbóny, slupky od ovoce (přilepí se na dýchací cesty a fungují jako záklopka). Dále hračky a malé předměty - korálky, hračky z kindervajíček, kamínky, igelitové sáčky (ukousnutý růžek igeliťáku funguje opět jako záklopka), odtržené, či ulomené malé části hraček. U starých lidí je časté zaskočení jídlem - často nejsou schopni jídlo dostatečně rozkousat. Nejnebezpečnější jsou malé předměty - přibližně průměr malíčku postiženého.

Podklad pro odpovědi na dotazy studentů

Proč ne Heimlich u dětí do 8 let? Rovné postavení žeber malých dětí, které méně kryjí vnitřní orgány a velikostní a silový nepoměr zachránce a malého pacienta - hrozí riziko poranění orgánů a vnitřního krvácení.

Jak pomůže umělé dýchání, když jsou dýchací cesty ucpané? Cizí těleso může se může posunout do jedné z plic, až se zaklíní v některé z menších průdušek. Nebrání dýchání ale může způsobovat přetrvávající obtíže, které jsou shodné s příznaky zánětu průdušek nebo zápalu plic (dráždivý kašel, horečky, vykašlávání hlenů, vzácně krvácení z dýchacích cest). V nemocnici dítě pošlou na bronchoskopii – to je taková hadice s pohyblivým konečkem se světlem a kamerou ovládaná bronchoskopistou, která se zavede v narkóze do dýchacích cest. Lékař je prohlédne a těleso vytáhne. Dýchací cesty vypláchne a posléze nasadí antibiotika.

Co kontrola dutiny ústní? Dusící cizí těleso je v naprosté většině případů prstům a očím nedostupné - nachází se za kořenem jazyka nebo hlouběji. Kontrolu dutiny ústní provádíme PO vytloukání u malých dětí, než je otočíme obličejem vzhůru.

Proč je nebezpečný tichý kašel? Kašel může být účinný a neúčinný. Účinný kašel je v případě neúplného ucpání, je hlasitý a je to nejúčinější vypuzovací síla, jak se zbavit cizího tělesa. Neúčinný kašel je tichý, spíše sípání, a je způsoben téměř kompletním či úplným ucpáním dýchacích cest. Údery mezi lopatky, Heimlichův manévr a stlačení hrudníku zvyšují nitrohrudní tlak a pomáhají vypuzovat cizí těleso.

Metodická část

Naše pojetí výuky reflektuje Guidelines pro resuscitaci z roku 2015, ale v části se mírně odlišujeme - ze zkušeností víme, že naučit zvláště v krátkém kurzu postup doporučovaný v guidelines (u dětí do jednoho roku střídat pět úderů mezi lopatky s pěti prudkými stlačeními hrudníku) je nereálné. Opakovaně jsme to zkoušeli, ale vedlo to jen k velkému zmatku účastníků.

Celé téma je možno uvést dušením lektorů - např. před účastníky si nabídnou a dají tik ťak, pak se něčeho leknou a začnou dusit. Může se dusit jeden nahlas a strhávat na sebe pozornost, a jeden potichu - sípe, lapá po dechu, nemůže se nadechnout. Další variantou je, že lektorovi zaskočí, kašle nahlas a odpovídá, ale najednou mu zaskočí cizí těleso víc a on se přestane nadechovat, předvádí tichý neúčinný kašel - pomůže až pořádné zabouchání mezi lopatky.

Je vhodné pantomimicky ponouknout jednoho účastníka k zásahu, jinak budete přinuceni tiše kašlat až k pádu a bezvědomí.

Při výkladu jednotlivé věci předvádíme - nepopisujeme jak má vypadat Heimlichův hmat, ale naznačíme ho na figurantovi. Je nutné nacvičit provedení manévru pod dohledem odborníka.

Když ukazujeme správné údery mezi lopatky, nebojíme se praštit pořádně a hlavně opakovaně!

Pokud necháme účastníky, aby si údery mezi lopatky i Heimlichův hmat zkoušeli, musíme je předem upozornit že Heimlichův hmat mají jen naznačit,ne ho doopravdy provádět. Je nerealistické předvádět Heimlichův hmat na figurantovi větší postavy.

Máme-li k dispozici ambátko - resuscitační model dítěte, necháme účastníky vyzkoušet si jak si dítě položit přes koleno a jak plácat mezi lopatky. Je to věc, se kterou se s celkem velkou pravděpodobností mohou setkat.

Delší video z práce hradeckých záchranářů, na konci případ dusícího se dítěte a řešení cizího tělesa

Sanitka 2 - interaktivní video, také o dušení cizím tělesem

Autoři Hana Středová a Barbara Nižnanská